Katedra Robotyki i Mechatroniki

Seminarium

Ł. Kowal   2014-03-24

 

Katedra Robotyki i Mechatroniki zaprasza na seminarium naukowe w dniu 26 marca 2014 o godzinie 11:00 w sali 103 pawilon D-1, które wygłosi:

 


                                         dr inż. Andrzej Czulak
                                   z Instytutu Lekkich Konstrukcji
                               Technicznego Uniwersytetu w Dreźnie
                                                 na temat:
                Nowe Materiały Kompozytowe i Technologie ich Wytwarzania.
Prace magisterskie

Ł. Kowal   2014-03-06

Studenci I semestru studiów II st. (mgr) zainteresowani tematyką monitorowania stanu technicznego, badań nieniszczących oraz zjawisk towarzyszących propagacji fal sprężystych w ciałach stałych mogą zapoznać się z tematami prac magisterskich przewidzianymi do realizacji w roku akademickim 2014/2015

(Lista tematów).

Proponowane tematy dotyczą zarówno zagadnień eksperymentalnych jak i analiz symulacyjnych.

Naukowiec XXI wieku

Ł. Kowal   2013-11-27

Naukowiec XXI wieku

Podczas V Forum Nowej Gospodarki prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl otrzymał nagrodę Naukowca XXI wieku , gratulujemy.

Poster Award

Ł. Kowal   2013-11-13

Poster Award

Podczas seminarium 6th Dresden Airpot Seminar zostala przydzielona nagroda "Poster Award" za najlepszy plakat pt. "Simulation and application techniques of the strain sensors with the carbon nanotubes (CNTs) as sensing material", gratulujemy.

Dyplom

Archiwum wiadomości